Печат на фото книги

ФОТО КНИГИ

Размер на страниците

Примерен брой на страниците

от минимален до максимален обем

Цена

12 страници

24 страници

30 страници

40 страници

Правоъгълни хоризонтални размери

20 х 15 см

30 х 20 см

40 х 30 см

40.00 лв.

72.00 лв.

112.00 лв.

64.00 лв.

120.00 лв.

196.00 лв.

76.00 лв.

144.00 лв.

238.00 лв.

96.00 лв.

184.00 лв.

308.00 лв.

Правоъгълни вертикални размери

30 x 21.5 см (A4)

72.00 лв.

120.00 лв.

144.00 лв.

184.00 лв.

Квадратни размери

20 x 20 см

25 x 25 см

30 x 30 см

52.00 лв.

72.00 лв.

92.00 лв.

124.00 лв.

102.00 лв.

137.00 лв.

106.00 лв.

120.00 лв.

164.00 лв.

136.00 лв.

150.00 лв.

209.00 лв.